Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
RoHS RoHS ALPHA Radio 2018-06-13 ~ Đã xác minh
CE CE CTL Testing Radio 2020-03-13 ~ Đã xác minh
CE CE CTL Technology WALKIE TALKIE 2020-03-13 ~ Đã xác minh
CE CE CTL Technology BLUETOOTH SPEAKER 2020-03-13 ~ Đã xác minh
CE CE ALPHA TESTING Radio 2020-03-13 ~ Đã xác minh
CE CE ALPHA TESTING Radio 2020-03-13 ~ Đã xác minh
CE CE ALPHA TESTING Radio 2020-03-13 ~ Đã xác minh
CE CE CTL Testing Walkie talkie 2020-03-13 ~ Đã xác minh
CE CE CTL Technology Radio 2020-03-13 ~ Đã xác minh
CE CE CTL Technology blluetooth speaker 2020-03-13 ~ Đã xác minh
CE CE ALPHA TESTING Radio 2020-03-13 ~ Đã xác minh
CE CE WJT Technology Portable Power Station 2020-03-13 ~ Đã xác minh
RoHS RoHS WJT Technology Portable Power Station 2020-03-13 ~ Đã xác minh
CE CE CTL Technology Radio 2020-03-13 ~ Đã xác minh
CE CE CTL Technology WALKIE TALKIE 2020-03-13 ~ Đã xác minh
CE CE CTL Technology BLUETOOTH SPEAKER 2020-03-13 ~ Đã xác minh
CE CE CTL Technology BLUETOOTH SPEAKER 2020-03-13 ~ Đã xác minh
CE CE ALPHA TESTING Radio 2020-03-13 ~ Đã xác minh
CE CE CTL Testing Radio 2020-03-13 ~ Đã xác minh
PSE PSE WJT Technology Portable Power Station 2020-03-13 ~ Đã xác minh
CE CE tuv walkie talkie 2022-02-19 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
CE CE tuv DAB Radio 2022-02-19 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
CE CE tuv walkie talkie 2022-02-19 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
CE CE tuv DAB Radio 2022-02-19 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
T49 ZL 2019 3 0014388.4 T49 APPEARANCE_DESIGN 2019-01-09 ~
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
MERODITH 35867862 MERODITH Consumer Electronics>>Mobile Phone & Accessories>>Walkie Talkie 2019-08-27 ~ 2029-08-27 Đã xác minh
Baofeng BF210119A Baofeng Consumer Electronics>>Mobile Phone & Accessories>>Walkie Talkie 2020-12-31 ~ 2021-12-30

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này